Biblioteka

Biblioteką szkolną opiekuje się Pani Monika Krygielska.

W bibliotece pracują także uczniowie w ramach wolontariatu.

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie podczas długiej przerwy 12:25 - 12:45.