Czesne

Czesne wynosi obecnie 950 zł miesięcznie  i jest płatne przez 12 miesięcy.

Przy przyjęciu do szkoły pobierane jest jednorazowo wpisowe w wysokości 2050 zł.

Czesne należy wpłacać wyłącznie na rachunek bankowy:

Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne

41 1020 1055 0000 9902 0111 4578

 

Autor:Urszula Kielczewska