Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się w dniach 19, 20 i 21 kwietnia (środa- piątek). Wszystkie części egzaminu rozpoczynają się o godz. 9.00

  •  19 kwietnia - historia z wosem i język polski 
  •  20 kwietnia - przedmioty przyrodnicze i matematyka
  •  21 kwietnia - jezyk obcy nowożytny

 Czas trwania poszczególnych części egzaminu:

historia z wos-em - 60 mniut / 80 mniut dla uczniów z wydłużonym czasem

język polski - 120 minut/ 135 minut dla uczniów z wydłużonym czasem

przedmioty przyrodnicze - 60 minut/ 80 mniut dla uczniów z wydłużonym czasem

matematyka - 120 mniut/ 135 minut dla uczniów z wydłużonym czasem

język obcy nowożytny- część podstawowa - 60 minut/ 80 mniut dla uczniów z wydłużonym czasem

język obcy - część rozszerzona - 60 minut/ 90 minut dla uczniów z wydłużonym czasem

Szczegółowe informacje o egzaminie gimnazjalnym zawiera informator o egzaminie zamieszczony na stronie www. oke.waw.pl