Historia

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY

Historia szkoły rozpoczyna się w 1999 roku, gdy z inicjatywy dwóch towarzystw edukacyjnych prowadzących w Milanówku szkoły społeczne – szkołę podstawową oraz liceum – powołano do życia nowy typ szkoły  - gimnazjum. Ta w pełni autonomiczna placówka oświatowa prowadzona przez odrębne stowarzyszenie - Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne - 1 września 1999 roku przyjęła w swoje mury pierwszych uczniów.


Siedzibą szkoły jest historyczny budynek Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej przy Brzozowej 1 założonej w 1924 roku przez rodzeństwo Henryka i Stanisławę Witaczków a zakupiony przez MTE jesienią 2005 roku.


Własna siedziba w istotny sposób wpłynęła na dynamiczny rozwój szkoły. Prowadzimy oddziały klas gimnazjalnych i oddziały klas V,Vi i VII szkoły podstawowej. W naszej ofercie edukacyjnej mamy m.in.:

 • rozszerzony program nauczania przedmiotów ogólnokształcących, 
 • rozszerzony program nauczania  języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych – w szkole działa kilka grup teatralnych, koła językowe, chemiczne, matematyczne, informatyczne, biologiczne oraz historyczne i sportowe,
 • opiekę psychologiczną i pedagogiczną, równieź w zakresie preorientacji zawodowej i doradztwa dotyczącego wyboru dalszych kierunków kształcenia.


Przez 15 lat istnienia szkoły  wypuściliśmy w świat ponad 490 absolwentów, dziś licealistów, studentów i ludzi realizujących swoje zawodowe plany.


Zrealizowaliśmy bądź realizujemy wiele projektów i programów edukacyjnych:

 • Projekt Szkolny„Europoint” (2002-2005) – poznawanie się młodzieży szkół partnerskich i wymiana wiedzy na temat tradycji i historii oraz współczesności krajów realizujących projekt (Polska, Wielka Brytania, Rumunia, Włochy). Koordynator Janusz Lewoń.
   
 • Projekt Rozwoju Szkoły „Self - School Evaluation” (2005-2008) – przeprowadzenie badań w szkołach partnerskich na temat różnych aspektów funkcjonowania placówek oświatowych (Polska, Wielka Brytania, Portugalia, Włochy). Koordynator Olaf Rodowald.

 • Projekt Teatralny „ Florencja” - dwukrotny udział w Festiwalu Teatrów Klasycznych w Syrakuzach we Włoszech z pantomimą „Porwanie Heleny” oraz wspólny spektakl z grupą włoską „Prometeusz spętany” wg Ajschylosa. Koordynator Iwona Dornarowicz. 

 • "Bellotto” - program powołany do życia przez Zamek Królewski w Warszawie mający na celu budowanie współpracy między placówkami muzealnymi a szkołami. Koordynator Iwona Dornarowicz

 • „Green” - program o charakterze ekologicznym. Koordynator Marcin Wróblewski.

 • „Opowiedzcie nam” - program o charakterze historyczno-dokumentalnym. Koordynator Agata Markiewicz.

 •  Otwarte Ogrody- program organizowanego przez Urząd Miejski w Milanówku w ramach Dni Dziedzictwa Europejskiego. Koordynator Iwona Dornarowicz.

 • „ Przywróćmy pamięć” – program dla szkół Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Koordynator Agata Markiewicz.
   
 •  Projekt Szkolny „Moda i Tradycja” ( 2009-2011) – projekt badawczy nad historią strojów i ich funkcjami w życiu społecznym (Polska, Grecja, Turcja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania). Koordynator Urszula Balińska.
 •  Projekt "Współczesny język młodzieży" (2014-2015) realizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Koordynator Anna Lewenstam
   
 • Projekt Szkolny "Europa wskakuje do wody" (2013-2015) - projekt poświęcony zwiększeniu świadomości społecznej na temat właściwego gospodarowania wodą, ochrony jej zasobów oraz jej znaczenia dla zdrowego trybu życia i odżywiania.Koordynator Beata Jorgensen

Nasze założenia edukacyjne i perspektywy rozwojowe opisujemy w dokumencieMisja i wizja szkoły.

 

Autor:Urszula Kielczewska