Historia

Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne powstało z inicjatywy dwóch organizacji działających na rzecz oświaty niepublicznej w Milanówku - Towarzystwa Przyjaciół Integracyjnych Szkół Społecznych oraz Samodzielnego Terenowego Koła nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

W związku z reformą oświaty i powołaniem nowego typu szkoły  - gimnazjum - obie organizacje rozpoczęły rozmowy na temat utworzenia w Mianówku gimnazjum społecznego prowadzonego przez nowy, autonomiczny wobec obu towarzystw podmiot. 

W marcu 1999 roku powołano do życia Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne, które po rejestracji w maju 1999 r. zaczęło oficjalnie funkcjonować i stało się organem prowadzącym Gimnazjum Społeczne MTE.