Informatyczne

 Propozycje konkursów informatycznych

1. Konkurs LOGIA  - przedmiotowy konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

2. Konkurs Informatyczny Bóbr

3.  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Zawody indywidualne

Szczebel szkolny 

  •  
  •  

Szczebel wojewódzki

  •  

Szczebel ogólnopolski

  •  

Zawody drużynowe

Szczebel szkolny

  •  

Szczebel wojewódzki

  •  

Szczebel ogólnopolski

  •  

Więcej o Olimpiadzie : www.oig.edu.pl

Autor:Urszula Kielczewska