K.HERSTORYCZNE

Spotkania Koła Herstorycznego

Semestr 1

12 września: Czas na bal, czyli życie towarzyskie w XIX wieku

17 września: Urodziny Felicji Witkowskiej (zajęcia w terenie)

24 września: Feminizm po polsku - wykład Dobrochny Kałwy na UW

3 października: Czas na bal, czyli życie towarzyskie w XIX wieku

10 października: "Wydawały się jak trupy dziewcząt zmarłych przed kilkoma dniami"...

17 października: "Kobieta musi w jakikolwiek sposób uczepić się mężczyzny, jeśli chce żyć". M jak milośc i małzeństwo.

24 października: Kobiety podróżniczki.

31 paździenika, 7 listopada: Sufrażystki w Anglii i Polsce

14,21 listopada: Kobiety w I wojnie światowej

28 listoapda; Obyczaje towarzyskie w międzywojniu

5 grudnia: Aleksandra Piłsudska, Eugenia Lewicka, Michalina Mościcka

12 grudnia: Kobiety nauki

2 stycznia: Kobiety biznesu (Stanisława Witaczek)

[ 9,16] stycznia: Anna Iwaszkiewiczowa ( zajęcia na Stawisku)

[23,30] stycznia: Kobiety robotnice (zajęcia w Żyrardowie)

[6] lutego: Spotkanie z Prof. Ewą Paczoską

Autor:Urszula Kielczewska