Kalendarz

 

Kalendarz ramowy roku szkolnego 2017/2018
 
 
 
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego
 
 
4 września 2017 r. godz. 9:00 (poniedziałek)
 
 
I semestr
 
 4 września 2017 r. - 28 stycznia 2018 r.
 
 
 
Zimowa przerwa świąteczna
 
 23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r.

 
 
Klasyfikacja śródroczna
 
8 stycznia 2017 r. (poniedziałek) dla klas VII SP oraz II i III GIM
11 stycznia 2017 r. (czwartek) dla klas V i VI SP
 
 
 
 
Zebrania klasowe i dni otwarte
w I semestrze
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
11 września 2017 r. zebrania informacyjne dla klas V i VI SP godz. 18.30

18 września 2017 r. zebrania informacyjne dla klas VII oraz II i III GIM
godz. 18:30
 30 października 2017 r. zebrania w klasach VII SP oraz II i III GIM godz. 18:30 - 19:00
od godz. 19:00 dzień otwarty
 
6 listopada 2017 r. zebrania w klasach V i VI SP
godz. 18.30 - 19.00
od godz. 19.00 dzień otwarty

 
 4 grudnia 2017 r. zebrania w klasach VII SP oraz klas II i III GIM godz. 18:30 - 19:00
od 19:00 dzień otwarty ( zagrożenia ocenami negatywnymi)
11 grudnia 2017 r. zebrania w kalsach V i VI SP
godz. 18.30 - 19.00
od godz. 19.00 dzień otwarty (zagrożenia ocenami negatywnymi)
 
  
    8 stycznia 2017 r. zebrania w klasach VII SP oraz II i III GIM  godz. 18:30
podsumowanie I semestru
11 stycznia 2017 r. zebrania w klasach V i VI SP
godz. 18.30
podsumowanie I semestru
 


 
 
Ferie zimowe
 
 
          
         15 stycznia - 28 stycznia 2018 r.
 
 
II semestr
                             29 stycznia 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.
 
 
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca 2018 r. - 3 kwietnia 2018 r.
 
 
 
Egzamin gimnazjalny dla klas III
 
18 kwietnia 2018 r. (środa)
godz.9:00


 historia i wiedza o społeczeństwie
oraz język polski
 
 

 

            19 kwietnia 2018 r.   (czwartek)

                                godz.9:00

 
 przedmioty przyrodnicze
oraz matematyka
 
 
               

 

 

 

            20 kwietnia 2018 r.  (piątek)

                            godz.9:00

 
 
                          język obcy nowożytny
 
poziom podstawowy i rozszerzony

 

 
              Klasyfikacja roczna
 

 12 czerwca 2018r.  dla klas V i VI SP
14 czerwca 2018 r. dla klas VII SP oraz II i III GIM

 
 

 

Zebrania klasowe i dni otwarte
w II semestrze
 

 


 

 


 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

  12 marca 2018 r.
zebrania w klasach VII SP oraz II i III GIM godz. 18:30-19:00
od godz.19:00 dzień otwarty
26 marca 2018 r. zebrania w klasach V i VI SP
godz. 18.30 - 19.00
od godz. 19.00 dzień otwarty

 7 maja 2018 r. zebrania w klasach V-VI SP godz. 18:30- 19:00, od godz. 19:00 dzień otwarty (propozycje ocen oraz zagrożenia)

 


14 maja 2018 r. zebrania w klasach VII SP oraz II i III GIM  godz. 18:30 - 19.00, od godz. 19.00 dzień otwarty (propozycje ocen i zagrożenia)

12 czerwca 2018r. zebrania w klasach V-VI SP godz.18.30(podsumowanie II semestru i wyników klasyfikacji rocznej)
 14 czerwca 2018 r. zebrania w kalsach VII oraz II i III GIM godz. 18.30 (podsumowanie II semestru i wyników klasyfikacji rocznej)


 

 

Zakończenie roku szkolnego
21 czerwca  2018 r.  godz. 18:00 zakończenie nauki w gimnazjum dla klas 3
22 czerwca 2018 r. zakończenie roku szkolnego (godzina w ustaleniu)
 

 

Ferie letnie
 

 23.06.2018 r. - 31.08.2018 r.


 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć


31 października 2017 r. (wtorek przed 1 listopada)

18,19,20 kwietnia 2018 r. dni wolne od zajęć dla uczniów  (egzaminy gimnazjalne)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek przed 1 maja)

2 maja 2018 r. (środa przed 3 maja)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r.  (piątek po Bożym Ciele)

 

 

 

                Zielona szkoła

                

 
 
 

 


w ustaleniu
 
   
                                          
 

 

 

     

  

 

                                  

 

  

 

Autor:Urszula Kielczewska