Kalendarz

Terminarz spotkań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/ 2018

 

Data

 

 

29 sierpnia godz. 8.30

Rada Pedagogiczna organizacyjna

Szkolenie dla nauczycieli

 

11 września godz. 17.00

Spotkanie zespołu wychowawczego - przygotowanie zebrań informacyjnych poświeconych organizacji nowego roku skzolnego

 

18 września godz. 16.30

Rada Pedagogiczna ogólna

 

30 października godz. 16.30

Rada Pedagogiczna ogólna

Zebrania klasowe i Dzień otwarty dla klas VII SP oraz II i III GIM

 

6 listopada godz. 16.30

Rada Pedagogiczna dla klas V- VI SP

Zebrania klasowe i Dzień otwarty dla klas V – VI SP

 

4 grudnia godz. 16.30

Rada Pedagogiczna ogólna

Zagrożenia i propozycje ocen

Zebrania klasowe i Dzień otwarty dla klas VII SP oraz II i III GIM

 

11 grudnia godz. 16.30

Rada Pedagogiczna dla klas V- VI SP

Zagrożenia i propozycje ocen

Zebrania klasowe i Dzień otwarty dla klas V- VI SP

 

8 stycznia godz. 16.30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr dla klas VII SP oraz II i III GIM

Zebrania klasowe dla VII SP oraz II i III GIM – podsumowanie I semestru

 

11 stycznia godz. 16.30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr dla klas V – VI SP

Zebrania klasowe dla V- VI SP – podsumowanie I semestru

 

12 marca godz. 16.30

Rada Pedagogiczna ogólna

Zebrania klasowe i Dzień otwarty dla klas VII SP oraz II i III GIM

 

26 marca godz. 16.30

Rada Pedagogiczna dla klas V- VI SP

Zebrania klasowe i Dzień otwarty dla klas V-VI SP

 

7 maja godz. 16.30

Rada Pedagogiczna dla klas V- VI SP

Zagrożenia i propozycje ocen

Zebrania klasowe i Dzień otwarty dla klas V- VI SP

 

14 maja godz. 16.30

Rada Pedagogiczna ogólna

Zagrożenia i propozycje ocen

Zebrania klasowe i Dzień otwarty dla klas VII SP oraz II i III GIM

 

12 czerwca godz. 16.30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas V- VI SP

Zebrania klasowe – podsumowanie wyników II semestru i klasyfikacji rocznej

 

14 czerwca godz. 16.30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas VII SP oraz II i III GIM

Zebrania klasowe – podsumowanie wyników za II semestr i klasyfikacji rocznej