Konkurs matematyczny dla szkół podstawowych


 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS VI

         1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku.

       2. Celem konkursu jest:
• zachęcanie do pogłębiania wiedzy matematycznej
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
• popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych
• przygotowanie do udziału w konkursach i sprawdzianie kompetencji
• współpraca między nauczycielami
 

          3. Zakres tematyczny obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  II etapu edukacyjnego.

          4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI szkół podstawowych.W szczególnych przypadkach (stwierdzonych przez nauczyciela wybitnych uzdolnień w dziedzinie matematyki) szkoła może wyrazić zgode na uczestnictwo w konkursie uczniów klas V, a następnie dokonać ich zgłoszenia do kolejnych etapów konkursu.

          5. Zgłosić się do udziału w konkursie można w swojej szkole podstawowej lub indywidualnie (jeżeli w szkole uczestnika nie jest organizowany Etap I), wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku „Karta zgłoszenia indywidualnego”.

          6. Konkurs składa się z dwóch części:

Etap I – eliminacje wewnątrzszkolne

odbywa się w szkołach podstawowych  w opraciu o przygotowany zestaw zadań lub, w przypadku uczestników, którzy zgłosili się indywidualnie, w siedzibie Gimnazjum Społecznego w Milanówku,

zestaw zawiera 15-20 zadań zamkniętych lub krótkiej odpowiedzi

czas pracy uczestników konkursu wynosi 60 minut

prace sprawdzane są przez nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych z pomocą klucza przygotowanego przez komisję

do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 60% liczby punktów możliwych do zdobycia.

          Etap II – finał

odbywa się w Gimnazjum Społecznym w Milanówku

zestaw zawiera 5 zadań otwartych

czas pracy uczestników konkursu wynosi 60 minut

prace są kodowane i sprawdzane przez komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele z Gimnazjum Społecznego oraz zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych.
 

7. W finale wyłonieni zostaną uczniowie z największą liczbą punktów.

8. Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody.

 

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Zgłoszenie do konkursu należy przysłać do 24.11.2016 na:
adres mailowy Gimnazjum Społecznego MTE: sekretariat@brzozowa.pl
lub telefonicznie: 22 724-83-47, 22 758-34-02 (tel/fax)

2. Nauczycieli chętnych do współpracy w tworzeniu zestawu zadań zapraszamy na spotkanie w czwartek 24.11.2016 o godz. 16.00 lub przesłanie drogą mailową swoich propozycji nie później niż na dwa tygodnie przed każdym etapem.

3. Etap I odbędzie się 01.12.2016 (czwartek) o godz. 8.00.

4. Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu II należy przysłać do 20.12.2016.

5. Etap II odbędzie się w czwartek 09.03.2017 o godz. 9.00.

6. Wszystkich chętnych nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych zapraszamy do sprawdzania prac konkursowych 09.03.2017 o godz. 16.00 do Gimnazjum Społecznego w Milanówku.

7. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do 20.03.2017.

 

     W załącznikach na dole strony znajdują się: Karta zgłoszenia szkoły i Oświadczenie Rodziców/Opiekunów, Karta zgłoszenia indywidualnego oraz zadania z pierwszego i drugiego etapu ubiegłorocznej edycji Konkursu Matematycznego dla uczniów klas VI.


  Karta zgłoszenia szkoły

 

      Zgoda na przetwarzanie danych

 

      Karta zgłoszenia indywidualnego i oświadczenie rodziców

 

      Zadania z  I etapu konkursu

 

      Zadania z II etapu konkursu

 

      Zadania z I etapu konkursu 2013_2014

 

     Zadania z I etapu konkursu 2014_2015