Podręczniki

 
Podręczniki dla uczniów klas 2 i 3 gmnazjum  na rok. szk. 2017/2018 zamawia szkoła i udostępnia uczniom w ramach programu "Bezpłatne podręczniki" .
 
Ponadto uczniowie klas 3 gimnazjum kupują samodzielnie: Kalendarz gimnazjalisty. Kurs przygotowawczy do egzaminu w części humanistycznej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 
 
Podręczniki dla uczniów klas 5, 6 i 7 na rok szk. 2017/2018 zamawia szkoła i udostępnia uczniom w ramach programu "Bezpłatne podręczniki".