Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego

Organizowany przez naszą szkołę Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego jest adresowany do uczniów klas gimnazjalnych powiatu grodziskiego.
Odbywa się od 2008 roku. W obecnym roku szkolnym będziemy mieli już X edycję konkursu. Organizatorami konkursu są nauczyciele germaniści pracujący w szkole. Cieszy się on dużą popularnością wśród wielbicieli języka niemieckiego, bowiem z roku na rok przystępuje do niego coraz więcej uczestników.
Ma na celu popularyzację języka niemieckiego, a także poszerzanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego składa się z dwóch etapów.
Etap Szkolny odbywa się w ustalonym terminie w szkołach zgłoszonych do konkursu. Składa się on z testu jednokrotnego wyboru. Zakres materiału do I etapu znajduje się w załączniku. Z każdej zgłoszonej szkoły do II etapu przechodzą 3 osoby z najlepszymi wynikami.
Etap Finałowy składa się z następujących kategorii:
- rozpoznawanie ze zdjęć elementów kultury krajów DACHL z szeroko rozumianego zakresu: geografia fizyczna, administracja, zabytki i znane miejsca, historia, zwyczaje i obyczaje świąteczne, kulinaria, elementy struktury miejskiej, osoby ze świata kultury i polityki, historia,
- pytania otwarte o tzw. landeskunde,
- rozpoznawanie kompozytorów po usłyszeniu fragmentu utworu muzycznego,
- dyktando,
- szybkie reakcje językowe.
Etap Finałowy odbywa się w formie otwartej w obecności wszystkich uczestników i jest oceniany przez Komisję Konkursową utworzoną z przybyłych z uczniami germanistów.

Terminy :
Etap Szkolny: 12 lutego r. godz. 10.00
Etap Finałowy: 18 maja 2018 r.
Zgłoszenia szkół pragnących wziąć udział w konkursie prosimy kierować do sekretariatu szkoły do dnia 5 lutego 2018 r.
Na zgłoszenia uczestników do II etapu czekamy do dnia 28 lutego 2018 r.


W razie pytań proszę o kontakt mailowy na adres m.krygielska@web.de .

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy
Monika Krygielska i Milena Stańczyk

 

W załącznikach na dole strony znajdują się: Zakres tematyczny do I etapu, Karta zgłoszenia szkoły, Regulamin, Terminarz i testy z kilku poprzednich edycji.


  Zakres tematyczny 2018

 

 Karta zgłoszenia szkoły 2018

 

 Terminarz 2018

 

 Regulamin Konkursu 2018

 

 test z 2015 roku