Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny został wprowadzony do realizacji na poziome gimnazjum rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej  z 20 sierpnia 2010 r.

Baza nauczycielskich tematów powstaje do 15 października . Uczniowie mogą zgłaszać tematy projektów autorskich do 28 października. Tematy autorskie muszą uzyskać zatwierdzenie  Rady Pedagogicznej.

 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Społecznym MTE

 

 

 

 

Autor:Urszula Kielczewska