Rada Szkoły

Rada Szkoły jest organem doradczym. W jej skład wchodzą:

  • dyrektor i wicedyrektor szkoły,
  • wychowawcy klas,
  • przedstawiciele rodziców (1 przedstawiciel z każdej klasy),
  • przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (3),
  • przedstawiciel organu prowadzacego - Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego.
     

Kadencja Rady Szkoły trwa 1 rok. Zgodnie ze statutem szkoły spotkania Rady odbywają się 3 razy w roku w miesiącach:

  • październiku,
  • styczniu,
  • maju.

 

Autor:Urszula Kielczewska