Samorząd

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. Wybory odbywają się 1 raz w roku i są równe, powszechne, tajne i bezpośrednie.

Kandydat do  Rady Samorządu musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uczniów.

Samorząd Uczniowski,  zgodnie ze Statutem Szkoły, ma prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej  zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi.

Samorząd Uczniowski ma prawo delegować swoich trzech przedstawicieli do Rady Szkoły.

 
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego