MTE

Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne to stowarzyszenie prowadzące działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Jego celem jest m. in. prowadzenie szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie inicjatyw społecznych w obszarze szeroko pojętej edukacji.

 Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Obecnie stowarzyszenie prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

 

Odpis KRS