UBEZPIECZENIE

 

UBEZPIECZENIA SZKOLNE NNW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Ubezpieczycielem jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa "NAU".
 
Wysokość składki - 60 zł. Termin wpłat do 30 września 2017 r.
 
 Wpłat można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na rachunek bankowy MTE: 41 1020 1055 0000 9902 0111 4578
 
  

 
 
 
 
 
 
Pod tym adresem można składać zgłoszenia szkody on-line: https://system.nau.pl/public/ubezpieczonaszkola


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor:Urszula Kielczewska