Wyjazd integracyjny

 

WYJAZD INTEGRACYJNY DLA KLAS SIÓDMYCH
 
 
Wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas siódmych na  rok szkolny 2017/2018 odbywa się w dniach 31 sierpnia (czwartek) - 2 września (sobota). Uczniowie wyjeżdżają do ośrodka w Wólce Milanowskiej  pod opieką nauczycieli i psychologa szkolnego.

Wpłaty za wyjazd integracyjny rodzice i opiekunowie wpłacają na konto MTE.
 
Nr konta: 41 1020 1055 0000 9902 0111 4578 
Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne 
 
tytuł przelewu: obóz integracyjny
 
Cena zawiera: noclegi, wyżywienie, zajęcia zgodnie z programem, przejazd i ubezpieczenie. 
 
 
  Prosimy o zabranie ze sobą:
 • ważnych legitymacji szkolnych /z poprzedniej szkoły/
 •  wygodnych strojów i obuwia turystycznego
 •  kurtek przeciwdeszczowych    
 •  ręczników 
 •  nakryć głowy
 • drugiego śniadania na podróż

  Informacja dla osób przyjmujących lekarstwa:
 • Leki pakujemy w podpisaną imiennie torebkę i wraz z określeniem dawkowania przekazujemy opiekunom przed wyjazdem.
 • Wszystkie lekarstwa przyjmujemy po uzgodnieniu z wychowawcą!!!

   Karta uczestnika obozu integracyjnego