Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019


Zgodnie ze Statutem Szkoły oraz informacją podaną podczas spotkania 30 stycznia przesyłamy w załączniku zasady rekrutacji do klas IV - V na rok szkolny 2018/2019.

Wszystkie podane terminy należy traktować jako nieprzekraczalne. Niedotrzymanie któregoś z nich będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Jednocześnie zapraszamy kandydatów z opiekunami na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę 10 marca 2018 r. w godz. 10.00 - 13.00.

Zasady rekrutacji do klas IV - V na rok szkolny 2018/2019


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

Autor:Urszula Kielczewska