Zgłoszenie kandydata

 

Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej  Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w roku szk. 2018/2019 prosimy o wypełnienie znajdującego się poniżej formularza z zaznaczeniem klasy, do której dziecko ma uczęszczać.

Formularz można składać do 16 marca 2018 r.  w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 lub elektronicznie na adres: sekretariat@brzozowa.pl

 

Zgłosznie kandydata Społecznej Szkoły Podstawowej MTE na rok szkolny 2018/2019

 
 

 

 

Autor:Urszula Kielczewska